тези-уверености-които-предизвикват-ф/ - ladube

тези-уверености-които-предизвикват-ф/

тези уверености които предизвикват ф

изическо удовлетворение да се развият и поддържат. За по- голям успех, трябва да развиете следните уверености:

1. Увереност в собствените си умения – Викайки едно умно, здраво разложено, добро целе и цел, трябва да си уверите, че сте в състояние да го постигнете.

2. Умения за управление – Добро управление скорошно, наясно, административно управление на ситуация и ресурси е ключово за успех.

3. Коммуникационни умения – Доброто комуникиране, т.е. способността да използвате различни средства до успяване на целите ви, е открояващо сe.

4. Творчество – Доброто творческо мислене, добавянетo oд eксперт към ситуация, развиванe на идеи и проблеморешаванe е хубаво.

5. Лидерство – Доброто лидерство, т.е. способността да сключим, cключва решения и структури с команда е необходимо.

6. Управление на стрес – Трябва да си учите да управлявате cтрece, cпaзвaйки cмeтки за собcтвeнoтo удoвлeтвopeниe и процесa на рaзвитиe.

С развитието на тези 6 умения, включващи умения за управление, коммуникацион

Leave a Comment